Att bygga drömmar
Mikael Johansson har arbetat inom byggbranschen i hela sitt yrkesliv och driver sedan åtta år tillbaks byggföretaget AM Johansson Bygg AB i Orsa. Företaget har en stark förankring i trakten, fyra anställda och en bred kompetens inom byggnationer.
-Vi utför både nybyggnationer, tillbyggnadsarbeten och renoveringar. Nybyggnationer är nog det som är mest spännande, för då får vi skapa något nytt tillsammans med kunden.

En av Mikaels främsta drivkrafter är just att kunna vara med och skapa åt andra. Det är den känslan som får honom att fortsätta bygga.
-Det är alltid kundens egen vilja och vision som står i centrum i arbetet. Sen så kan vi självklart ge råd och vägledning men vi ska aldrig lägga oss i hur bygget ska se ut. Kunden har en dröm om hur den vill att resultatet ska bli, och vi förverkligar den. Det handlar om att lyssna på kunden, det är inte svårare än så, avslutar han.

AM Johansson Bygg AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 070 – 313 60 84


Email:
mjohanssonbygg@telia.com

Adress:
AM Johansson Bygg AB
Skeervägen 47
79492 Orsa

| 13 SENASTE FÖRETAGEN